Articole filtrate după dată: Iulie 2022

 

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 275/21.07.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                          de 28.07.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30 iunie 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2022 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea implementării investiției “Creșterea capacității de deservire a serviciilor de protecție a mediului în zona pescărească Călimănești”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare în vederea organizării Festivalului Național de Folclor “Cântecele Oltului”, ediția 54 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 5 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Călimănești nr.68 din 29.06.2022 privind aprobarea implementării investiției ”Îmbunătățirea serviciilor de protecția mediului în zona pescărească Călimănești”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada august, septembrie, octombrie 2022.
 9. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului pentru Situații de Urgență Călimănești pentru perioada ianuarie – iunie 202
 10. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 1. AMUZAN ILIE 
 2. BORICEANU CONSTANTIN 
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA  
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA          
 5. MĂMULARU GHEORGHE               
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                 
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                  
 8. SCÎRLEA VASILE                             
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE  
 11. STOICA ION  
 12. UNGUREANU ANA                             
 13. VLAD ROMEO  
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE             
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                           

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări