Articole filtrate după dată: August 2022

 

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 321/24.08.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 30.08.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.10/30.01.2020, referitoare la aprobarea obiectivului de investiţie ÎMBUNATĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI PRIN MODERNIZAREA ORAȘULUI CĂLIMĂNEȘTI și a cheltuielilor legate de proiect – iniţiator primarul oraşul Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 92/11 din 2020 referitoare la aprobarea indicatoriilor tehnico-economici aferenţi investiției “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe: bl. Piaţă, bl. 1 – str. Aurel Vlaicu, bl. B1 – str. Pieţei, bl. 1 – Tudor Vladimirescu, bl. 3 – Tudor Vladimirescu, bl. 3 – Calea lui Traian, bl. 7 - str. Pieţei, din localitatea Călimănești, orașul Călimănești, județul Vâlcea” – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimănești nr.19/21.03.2022 privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Călimănești 111 din 28.11.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiției “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe 674, 672, 670, 6A, R1, R2, 1, 2, din localitatea Călimănești, orașul Călimănești, județul Vâlcea”– iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) – Amenajare Piață Mixtă Căciulata, amplasament-oraș Călimănești, strada Calea lui Traian, nr.878, județul Vâlcea, beneficiar Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) – Zonă comercială Tabăra Cozia, amplasament-oraș Călimănești, strada Calea lui Traian, nr.845, județul Vâlcea, beneficiar Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile-terenuri de pe raza U.A.T. Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Călimănești– iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al orașului Călimănești pe anul 2022 a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica Parohiei Jiblea Veche Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții  CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - Construire creșă medie, str.  Serei, nr. 44, orașul Călimănești, Județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 1. AMUZAN ILIE 
 2. BORICEANU CONSTANTIN 
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA    
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA           
 5. MĂMULARU GHEORGHE                
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                 
 8. SCÎRLEA VASILE                          
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE
 11. STOICA ION  
 12. UNGUREANU ANA                             
 13. VLAD ROMEO 
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE          
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                       

 

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări

CONVOCATOR

 

                În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 318/17.08.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 18.08.2022, orele 16,00 care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea implementării investiţiei “Creșterea capacității de deservire a serviciilor de protecție a mediului în zona pescărească Călimănești“- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 

 1. AMUZAN ILIE 
 2. BORICEANU CONSTANTIN
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA        
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA       
 5. MĂMULARU GHEORGHE           
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                     
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU              
 8. SCÎRLEA VASILE 
 9. SCLIPCEA VALENTIN
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE
 11. STOICA ION 
 12. UNGUREANU ANA 
 13. VLAD ROMEO 
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE                  
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ             

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Publicat în Convocări