Articole filtrate după dată: Septembrie 2022

CONVOCATOR

 

               În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 360/22.09.2022, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 29.09.2022, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind asocierea Orașului Călimănești, prin Consiliul Local al Orașului Călimănești cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Vâlcea – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării informațiilor cadastrale ale unor imobile-terenuri aflate în domeniul public al U.A.T. Oraș Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2022 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica Parohiei Jiblea Nouă din Călimănești – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Calimanesti nr. 92/11 din 26 noiembrie 2020 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiției “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe: bl. Piaţă, bl. 1 – str. Aurel Vlaicu, bl. B1 – str. Pieţei, bl. 1 – Tudor Vladimirescu, bl. 3 – Tudor Vladimirescu, bl. 3 – Calea lui Traian, bl. 7 - str. Pieţei, din localitatea Călimănești, orașul Călimănești, județul Vâlcea”, modificata prin hotararea Consiliului Local nr. 82 din 30 august 2022 – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea în vederea organizării Festivalului Național de Satiră și Umor „Povestea Vorbii” ediția a XVI-a – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Călimăneşti – iniţiator primarul oraşului Călimăneşti - Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor primarului orașului Călimănești în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Călimăneşti, pentru anul școlar 2022-2023 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 1. AMUZAN ILIE
 2. BORICEANU CONSTANTIN 
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA  
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA           
 5. MĂMULARU GHEORGHE               
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU                 
 8. SCÎRLEA VASILE                               
 9. SCLIPCEA VALENTIN  
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE   
 11. STOICA ION
 12. UNGUREANU ANA                             
 13. VLAD ROMEO  
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE               
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ                       

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

Publicat în Convocări

CONVOCATOR

 

 

                În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 351/15.09.2022, se convoacă de îndată Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 15.09.2022, orele 16,00 care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local al orașului Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul „Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Călimănești, județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 

 

 1. AMUZAN ILIE 
 2. BORICEANU CONSTANTIN
 3. DEACONEASA ADRIANA-DIANA        
 4. GHINOIU ROXANA-MARIA       
 5. MĂMULARU GHEORGHE            
 6. NISTOR PETRE TIBERIU                      
 7. POTEREAȘ ALEXANDRU              
 8. SCÎRLEA VASILE
 9. SCLIPCEA VALENTIN
 10. STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE 
 11. STOICA ION 
 12. UNGUREANU ANA 
 13. VLAD ROMEO
 14. ZGAVAROGEA NICOLAE                 
 15. ZGRIPCEA DĂNUȚ              

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Publicat în Convocări