Proiecte de Hotărâri

Proiecte de Hotărâri

Registrul pentru Evidența Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Călimănești.

Data
Titlul Hotărârii
Descarcă

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2024

Având în vedere:

 • prevederile art 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora "în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice";
 • Comunicatul de presa, nr 13/13.01.2023, al Institutului Naţional de Statisticii care prevede că rata medie a preţurilor de consum în ultimile 12 luni (ianuarie 2022 - decembrie 2022) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) este de 13,8 % .

Data afişării: 14.03.2023

Documente prezentate:

Proiect de Hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2024

Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestiile și opinii cu valoare de recomandare:

 • 14.03.2023 - 19.04.2023 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian, nr. 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil de relația cu societatea civilă
Scîrlea Ion

În conformitate cu legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNT
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu local pentru aprobarea nlvelului impozitelor, taxelor şi al altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023

Data afişării: 08.11.2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ
privind elaborarea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimănești 2022-2027

 • Data afişării: 05.10.2022
 • Documente:
  • Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimăneşti 2022-2027;
  • Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimăneşti 2022-2027;
  • Strategia Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimăneşti 2022-2027
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  • 06.10 -17.11.2022 (conf. art. 7, alin. 4 din Legea ar. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primlbiei oraşului Călimăneşti din str. Calea lui Traian nr. 380 sau adresa de e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pagina 1 din 9