Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică

Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică

Registrul pentru Evidența Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Călimănești.

Data
Titlul Hotărârii
Descarcă

Primăria Oraşului Călimăneşti vă invită vineri, 07.02.2020, ora 14, în Sala de Şedinţe a Primăriei Oraşului Călimăneşti la dezbaterea publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI ŞI A LISTEI DE INVESTIŢII PENTRU ANUL 2020.

Invităm cetăţenii Oraşului Călimăneşti, agenţii economici, mass-media locală, să participle la această întâlnire pentru a-şi face cunoscute observaţiile, sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice.

Vă aşteptăm!

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești

 • Data afişării: 07.11.2018
 • Documente:
  - Expunere de motive privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești;
  - Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești;
  - Anexa nr 1 privind zonarea străzilor din orașul Călimănești;
  - Anexa nr. 2 privind zonarea terenurilor situate în intravilanul orașului Călimănești;
  - Anexa nr. 3 privind zonarea terenurilor situate în extravilanul orașului Călimănești.
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  - 15.11 – 15.12.2018 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă
Scirlea Ion

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019

 • Data afişării: 01.11.2018
 • Documente:
  • Expunere de motive privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019
  • Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019
  • Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2019
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  • 15.11 – 15.12.2018 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Responsabil de relaţia cu societatea civilă
Scirlea Ion


Pagina 2 din 6