Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică

Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică

Registrul pentru Evidența Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local al Orașului Călimănești.

Data
Titlul Hotărârii
Descarcă

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2018

 

Data afişării: 05.02.2018

Documente:

 • Expunere de motive privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018;
 • Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018.

 

Dezbatere publică: 15 februarie 2018 ora 1500 Sala de Festivităţi a Liceului Tehnologic de Turism

Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:

- 05.02.2018 – 18.02.2018 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 380 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă

Scirlea Ion

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018

 

 • Data afişării: 07.11.2017
 • Documente:
  • Expunere de motive privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018
  • Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018
  • Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  • 15.11 – 15.12.2017 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 306 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 127/17.02.2017 fost publicata Legea bugetului se stat pe anul 2017 - nr. 6/16.02. 2017.

Conform prevederilor din Legea nr. 273/2006, Art.39, alin (6) "Proiectele de buget .... se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I".

In temeiul dispozitiilor din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transpartenta decizionala in administratia publica, care stipulează la Art. 6, alin (1) "in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass - media centrala sau locala, dupa caz...." iar la alin (7) prevede că "Autoritatea publica este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ ...." şi de asemenea ale legii 273/2006 care prevede la Art. 8 că: procesul bugetar este deschis si transparent, aceasta realizandu-se prin "dezbatere publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia", este necesar a se publica proiectul de buget pentru anul 2016, precum si organizarea unei dezbateri publice a acestuia inainte de a fi supus aprobarii consiliului local.

Având în vedere prevederile din Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale, şi în contextul dispozitiilor legale mentionate anterior va prezentam structura proiectului bugetului local al orasului Calimanesti pe anul 2017 pe resurse si destinatii. 

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza orasului Calimanesti

Data afişării: 07.11.2016

Documente: - Expunere de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi respectiv pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv situate pe raza oraşului Călimănesti (atasat)
- Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza orasului Calimanesti (ataşat)

• Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
- 21.11 – 15.12.2015 (conf. art. 6, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 306 sau adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil de relaţia cu societatea civilă
Scirlea Ion


Pagina 3 din 6