Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018