Anexa nr.1 la Componenta initiala a planului de selectie pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii EXPOA NORD OLTENIA SA