Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018