Articole filtrate după dată: Ianuarie 2022

Prin Legea nr. 317, publicată în Monitorul Oficial nr. 1238 din 28 decembrie 2021, a fost aprobat Bugetul de Stat pe anul 2022. Potrivit prevederilor art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a Finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de buget local se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. 

Publicat în Proiecte de Hotărâri