Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.79/23.10.2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al UAT Oraș Călimănești a terenului identificat prin numarul cadastral 35508, inscris în Cartea Funciara nr. 35508 a localității Călimănești

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |