Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

Rezultate finale - îngrijitor DADPP

Scris de:  |  Vineri, 22 Ianuarie 2021  |  Publicat în Concursuri si examene
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii geologice din Program de lucrări de explorare anul I contractual, perimetrul Călimăneşti Sud. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DAF HIDROCONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 120.000,00 lei fără TVA
Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 5 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”. Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională Locul de prestare a serviciilor: locație pusă la dispoziție de beneficiar Valoare estimata fără TVA: 1.800,00 lei/cursant Tipul de contract: Contract de servicii Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%) Termenul limită de primire a ofertelor: 27.01.2021, ora 10:00 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 25.01.2021, ora 15:00 Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 26.01.2021, ora…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor geologice din Program de lucrări de explorare anul I contractual, perimetrul Călimăneşti Sud. Unitatea Administrativ Teritoriala oraş Călimăneşti este administratorul licenţei de explorare nr. 22795/2020 pentru apă geotermală şi apă minerală terapeutică, în perimetrul Călimăneşti Sud, judeţul Vâlcea, aprobată prin Ordinului Presedintelui A.N.R.M. nr. 224/29.06.2020. Conform programului lucrărilor de explorare apă geotermală şi apă minerală terapeutică în perimetrul Călimăneşti Sud, jud. Vâlcea, anul I contractual, aprobat de Presedintele A.N.R.M., sunt prevazute a se executa următoarele categorii de servicii: - Proiect executie foraje, lucrari de pregatire executie foraje - Cartare geologica de detaliu scara 1 : 10.000 - Cartare hidrogeologica de detaliu scara 1 : 10.000 - Elaborare documentatii etapa (rapoarte semestriale si anuale, programe lucrari) Serviciile solicitate sunt prevăzute a se executa pană da data de 07.07.2021 În cazul in care sunteti interesati va rugam să încarcaţi în catalogul electronic SICAP…

Pagina 4 din 69