Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE aferente lucrărilor pentru obiectivul „Creșterea performanƫei energetice a blocurilor de locuinƫe, Oraş Călimănești”, – LOT 1 – bl. 6A, str. Aurel Vlaicu nr. 8 pentru cerințele A, C ,E, Ie, Is şi It. Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt: pentru cerinţa A este P.F.A. BUDARESCU ALEXANDRU cu o valoare ofertată de 4.500,00 lei, fără TVA, pentru cerinţele C şi E este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 7.700,00 lei, fără TVA pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 450,00 lei, fără TVA 4. pentru cerinţele Is şi It este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 1.000,00 lei, fără TVA

Pagina 7 din 69