Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de intocmire certificate de performanta energetica, aferente blocurilor de locuinte 6A - str. Aurel Vlaicu; 670 - Aleea Ostrovului, nr.10; 672 - Aleea Ostrovului nr. 8; 674 - Aleea Ostrovului nr. 6 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CUBOTECH S.R.L. cu o valoare ofertată de 9.000,00 lei fără TVA
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DANCOTAV CONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.000,00 lei fără TVA

Scheme/măsuri de plată fermieri 2021

Scris de:  |  Marți, 06 Aprilie 2021  |  Publicat în Registrul Agricol

Concurs recrutare - consilier și referent - DADPPAET

Scris de:  |  Vineri, 02 Aprilie 2021  |  Publicat în Concursuri si examene
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în achiziţii pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175. Serviciile solicitate prestatorului constau în: - Elaborarea şi semnarea electronică a documentatiei şi procedurii de atribuire; - Intocmire si asistenta in utilizarea DUAE; - Publicarea procedurii in SEAP, inclusiv, daca este cazul, propuneri pentru modificarea anumitor cerinte solicitate de ANAP in urma evaluarii documentatiei, precum si elaborarea propunerii pentru raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari formulate de ofertanti; - Asistenta la elaborarea corespondentei cu institutiile abilitate in domeniu; - Asigurarea unui expert cooptat, pus la dispozitia autoritatii contractante pe durata procedurii; - Elaborarea de catre expertul cooptat a rapoartelor de specialitate; - Asistenta la redactarea proceselor verbale de evaluare; - Asistenta la elaborarea raportului de atribuire, sau de anulare a procedurii; - Asistenta la elaborarea comunicarilor privind atribuirea…

Pagina 1 din 76