Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii realizare studiu de fezabilitate aferent investitiei „Trecerea reţelelor aeriene în subteran – Realizarea unei reţele de NETCITY in oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. VALORIS S.R.L. cu o valoare ofertată de 8.500,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier aferente proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, Cod SMIS 125420 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată SC ROMIGAP SERVICII SRL cu o valoare ofertată de 25.000,00 lei, fără TVA

Pagina 10 din 82