Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare tehnică a proiectului privind obiectivul ”MODERNIZARE STRĂZI PE RAZA STAŢIUNII CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA - ASFALTARE, AMENAJARE TROTUARE, EXECUŢIE RIGOLE DE PRELUARE APE PLUVIALE, ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA, SMIS 118784.

 

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este PÂRVULESCU ION INTEPRINDERE INDIVIDUALĂ cu o valoare ofertată de 5.000,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de verificare tehnică a proiectului privind obiectivul ”MODERNIZARE STRĂZI PE RAZA STAŢIUNII CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA - ASFALTARE, AMENAJARE TROTUARE, EXECUŢIE RIGOLE DE PRELUARE APE PLUVIALE, ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA, SMIS 118784.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • modernizarea infrastructurii rutiere, asfaltare pe 33 străzi pe o lungime de 15.362,0 m;
 • amenajare 6 drumuri laterale pe 2 străzi, pe o lungime de 25,0 m;
 • rigole carosabile pe un nr. de 25 străzi, pe o lungime de 3573,0 m, scafe pentru scurgerea apelor pe o lungime de 225,0m şi şanţuri pereate (pe o parte sau pe ambele părţi ale drumului), pe o lungime de 10.490,0 m;
 • podete pentru asigurarea apelor în sens longitudinal şi transversal (cu descărcare în văile existente) = 25 buc;
 • podete acces curţi pe 15 străzi =326 buc;
 • zid de sprijin de rambleu şi debleu pe 2 străzi;
 • amenajare trotuare pe 8 străzi, în lungime de 4.285,0 m;
 • reabilitare trotuare pe 4 străzi, în lungime de 2.760,0 m;
 • semnalizare rutieră – montarea unui număr de 178 indicatoare de circulaţie precum şi 1417 m parapeţi metalici de tip H2.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam depuneti atestatele şi oferta financiară exprimată în lei, fără TVA privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului menţionat pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, fax 0250 750 082,  menţionând şi dacă firma dvs. este înregistrată în scopuri de TVA

 Termen de depunere: 18.07.2019, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Grădiniței cu program prelungit Călimănești”, judeţul Vâlcea” aferent contractului de finanțare nr. 3925/04.03.2019, cod SMIS 125274 și managementul investiției.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL cu o valoare ofertată de 20.250,00 lei fara TVA.

 

 

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de consultanță pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Grădiniței cu program prelungit Călimănești”,Jud.Valcea, aferent contractului de finanțare nr. 3925/04.03.2019 cod SMIS 125274 și managementul investiției

Serviciile solicitate constau în:

     - Întocmirea rapoartelor de progres;

     - Pregătirea dosarelor de plată –cererilor de rambursare;

     - Asistență în desfășurarea procedurilor de achiziții;

     - Consiliere în respectarea tuturor activităților impuse de finanțator prin contractul de finanțare;

     - Consiliere în realizarea activităților de publicitate și promovare impuse de finanțator;

     - Întocmirea raportului final de realizare a proiectului;

     - Asistență de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului,

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 01.11.2019, ora 13:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 01.11.2019, ora 13:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Școlii Gimnaziale Jiblea Veche -Călimănești”, judeţul Vâlcea,aferent contractului de finanțare nr. 3926/12.03.2019, cod SMIS 124995 și managementul investiției.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL cu o valoare ofertată de 29.000,00 lei fara TVA.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de consultanță privind asistența de specialitate pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în cladirea Școlii Gimnaziale Jiblea Veche -Călimănești”, judeţul Vâlcea, aferent contractului de finanțare nr. 3926/12.03.2019, cod SMIS 124995și managementul investiției

 Serviciile solicitate constau în:

         - Întocmirea rapoartelor de progres;

         - Pregătirea dosarelor de plată –cererilor de rambursare;

         - Asistență în desfășurarea procedurilor de achiziții;

         - Consiliere în respectarea tuturor activităților impuse de finanțator prin contractul de finanțare

         - Consiliere în realizarea activităților de publicitate și promovare impuse de finanțator;

         - Întocmirea raportului final de realizare a proiectului;

         - Asistență de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 31.10.2019, ora 13:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

Termen de depunere: 31.10.2019, ora 13:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de promovare pentru proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata-asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea", cod SMIS 118784.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC STEFANY ART SRL cu o valoare ofertată de 41.265,00 lei fără TVA.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii  serviciilor de promovare pentru proiectul „Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata-asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea", cod SMIS 118784.

 Serviciile solicitate sunt descrise in Caietul de sarcini atasat prezentului anunt.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam va rugam depuneti oferta financiară exprimată în lei, fără TVA privind prestarea serviciilor de promovare a obiectivului menţionat pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, fax 0250 750 082,  menţionând şi dacă firma dvs. este înregistrată în scopuri de TVA

 Termen de depunere: 11.02.2019, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de publicitate şi informare (servicii de promovare) pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Jiblea Veche – Călimănești, județul Vâlcea”, cod SMIS 124995.

 Serviciile constau în:

 • Realizarea şi publicarea a două comunicate de presă într-un ziar local sau regional on-line, privind demararea, respectiv finalizarea proiectului. Anunţurile se vor realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, instrucţiunile Autorităţii de Management şi prevederile contractului de finanţare.
 • Realizarea unui panou temporar de dimensiune 3m x 2m – 1 buc., imprimat față verso, pe durata execuției lucrărilor; Realizarea panoului temporar se va face în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, contractul de finanţare şi cerinţele Autorităţii de Management.
 • Realizarea, la finalizarea lucrărilor, a unei plăci permanente -1 buc. de dimensiuni minime 80 cm x 50 cm. Placa permanentă se va realiza la dimensiunile recomandate prin Manualul de Identitate Vizuală POR 2014-2020, precum şi în conformitate cu cerinţele din contractul de finanţare şi doar după primirea avizului favorabil din partea Organismului Intermediar. Placa permanentă va rămâne la locul de implementare a proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014-2020.
 • Realizarea unui autocolant – 1 buc. dimensiune 300 mm x 300 mm. Realizarea autocolantului se va face în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, contractul de finanţare şi cerinţele Autorităţii de Management.

Menționăm faptul că achiziția se desfășoară în cadrul proiectului finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea B – clădiri publice; Apel de proiecte nr. POR POR 2018/3/3.1/B/2/SV, cod SMIS 124995

In cazul in care sunteti interesati va rugam depuneti atestatele şi oferta financiară exprimată în lei, fără TVA privind prestarea serviciilor de verificare a proiectului mai sus amintit, pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, fax 0250 750 082,  făcând precizarea dacă firma dvs. este înregistrată în scopuri de TVA

Termen de depunere: 11.06.2019, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de srvicii de audit financiar pentru proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL CALIMANESTI, JUDETUL VALCEA, cod SMIS 125420”

Serviciile solicitate constau in

Pe parcursul duratei de implementare a proiectului, auditorul va elabora trimestrial  rapoarte de audit financiar aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.

Rapoartele de audit confirmă verificarea cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare și:

 • sunt necesare pentru realizarea proiectului,
 • sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului,
 • sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);
 • sunt efectuate şi plătite de beneficiar,
 • cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
 • sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR».

Deoarece beneficiarul desfășoară mai multe proiecte în același timp, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Auditurile se vor desfășura în conformitate cu standardele interne și Internaționale specifice și cu respectarea codului etic emis de IFAC.

Autoritatea contractantă va efectua 1 cerere de rambursare clasică intermediară şi 4 cerere de  plată

Menționăm faptul că achiziția se desfășoară pentru proiectul finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară nr. 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de Investitii 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea C – Iluminat public, apel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1), cod SMIS 125420.

 

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 12.11.2019, ora 14:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 12.11.2019, ora 14:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Pagina 8 din 13