Romina Pietrariu

Primaria Orasului Calimanesti, Judetul Valcea organizeaza concurs in zilele de 10 martie si 12 martie 2015 pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator public - perioada determinata, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Calimanesti.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Orasului Calimanesti, situat in Calimanesti, Calea lui Traian nr. 306, jud. Valcea, in zilele de 10 martie - proba scrisa si 12 martie 2015 - interviu si sustinerea proiectului.

Dosarele de inscriere se vor depune la secretariatul primariei, ultima zi de depunere fiind 02 martie 2015.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia sunt afisate la sediul Primariei Orasului Calimanesti, intr-un ziar local, la AJOFM Calimanesti si in Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti lansează proiectul ”Campus şcolar la G.S.E.A.S Călimănești”

finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa pioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

 

În data de 29 octombrie  2014 a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești.

 

Valoarea totală a proiectului este de 11.151.280,76 lei, din care valoarea totală eligibilă  a proiectului este de 5.718.898,34 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.861.063,59 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 743.456,78 lei și cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de 114.377,97 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia este de 5.432.382,42 lei.   

Perioada de implementare a proiectului este 14 luni, începând cu data de 30.10.2014.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotărilor instituţiilor de învăţământ pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

  

Lucrările constau în reconfigurarea actualelor spații ale școlii și etajarea construcției (P+2E); extindere școală cu un corp nou P+E; construirea a două noi corpuri respectiv garsoniere cu regim de înălțime P+4E și sală de sport; reconfigurarea spațiilor interioare, reabilitare și refacere terasă la internat; recompartimentare spații, asigurare protecție fonică, amenajare vestiare elevi, refacere terasă peste parter la ateliere școală; refacere suprafețe deteriorate, executarea unui sistem de terasă necirculabilă, înlocuirea receptoarelor pluviale la terasa Corp B.

 

Date de contact:

Primăria Oraşului Călimăneşti

Tel: 0250.75.00.80; Fax: 0250.75.00.82

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pagina 24 din 25