Autentificare

Dispozițiile primarului orașului Călimănești

(Viţa de vie – Mană, Făinare, Putregai cenuşiu)

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de Viţă de vie,  împotriva  MANEI (Plasmopara viticola), FĂINĂRII (Uncinula necator) şi a PUTREGAIULUI CENUŞIU (Botrytis Cinerea).

Folosiţi unul din produsele  de mai jos, după caz:

a)    – Produse care combat  Mana: 
                                                               
•    MELODY COMPACT  (iprovalicarb + cupru ) =0,15 %  ( 1,5 Kg/Ha ) sau
•    CHAMP 77 WG  / COPPERMAX   (cupru) = 0,3% ( 3,0 Kg/Ha ) sau
•    CABRIO TOP  (metiram+piraclostrobin) = 0,15 - 0,2 %  (1,5 – 2,0 Kg/Ha) sau
•    POLYRAM DF(metiram) = 0,2% ( 2,0 Kg/Ha )

b)    – Produse care combat Făinarea:

•    FOLICUR SOLO 250 EW (tebuconazol) = 0,04%  (0,4  L/Ha)   sau  
•    DYNALI (difenoconazol + ciflufenamid ) = 0,065%  (0,65 L / Ha) sau
•    THIOVIT JET ( sulf ) = 0,3 %    (3 Kg / Ha ) sau
•    KARATHANE GOLD 350 EC (meptildinocap) = 0,05%  (0,5 L / Ha)  sau
•    VIVANDO ( metrafenona) = 0,02%  (0,2 L / Ha) sau
•    TAEGRO (Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24) = 0,37 Kg/ha

c)    Produse care combat Putregaiul cenuşiu
 
•    SWITCH 62,5 WG  (fludioxanil + ciprodinil) = 0,06% ( 0,6 Kg / Ha ) sau                                                                                                     
•    TELDOR 500 SC (fenhexamid) = 0,1%  (1 L / Ha)  sau                                                                                     
•    CANTUS (boscalid) = 0,12%  ( 1,2 Kg/Ha ) sau
•    PYRUS 400SC (pirimetanil) = 0,15%  (1,5 L/Ha)


ALTE RECOMANDĂRI :

•    Pot fi utilizate şi alte produse de protecţie a plantelor omologate. 
•    Verificați cu atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
•    Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate şi alte produse de protecţie a plantelor omologate. 
•    Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
•    Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
•    Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
•    Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.


VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAŢI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR.


Articole importante din această categorie