HCL nr.69/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Calimanesti - familia ocupationala ”ADMINISTRATIE” + grila salarii

Publicat în Salarii  |