Transparență Decizională

Transparență Decizională

În vederea asigurării transparenței în relațiile dintre cetățean și Primăria orașului Călimănești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția noastră prezintă informațiile de interes public comunicate din oficiu.

  • Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public în baza legii 544/2001 Contact

Descarcă model de reclamație administrativa conform Legii 544/2001

ANUNTprivind consultarea publiculuiprivind modificarea tarifelor şi taxelor pentru serviciul public de salubrizare al oraşului Călimăneşti, precum şi a contractului de servicii de salubrizare nr. 19362/1317/27.10.2020 Biroul Juridic, Administraţie Publică Locală, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din…
În conformitate cu Legea nr. 5212003, privind transparenta decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2024
În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimănești 2022-2027
Documente produse de Primăria Orașului Călimănești; Dispoziţiile Primarului Orașului Călimănești cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate) ; Proiectele de hotărâri ; Hotărârile Consiliului Local al Orașului Călimănești; Expunerile de motive ; Notele de fundamentare (referatele de specialitate) ; Rapoartele de specialitate; Protocoalele cu terţi; Contractele (diverse); Procesele verbale; Notele telefonice; Programe proprii;…

Pagina 1 din 2