Transparență Decizională

Transparență Decizională

În vederea asigurării transparenței în relațiile dintre cetățean și Primăria orașului Călimănești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția noastră prezintă informațiile de interes public comunicate din oficiu.

  • Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public în baza legii 544/2001 Contact

Descarcă model de reclamație administrativa conform Legii 544/2001

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea Strategiei Smart City şi transformarea digitală a oraşului Călimănești 2022-2027
Documente produse de Primăria Orașului Călimănești; Dispoziţiile Primarului Orașului Călimănești cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate) ; Proiectele de hotărâri ; Hotărârile Consiliului Local al Orașului Călimănești; Expunerile de motive ; Notele de fundamentare (referatele de specialitate) ; Rapoartele de specialitate; Protocoalele cu terţi; Contractele (diverse); Procesele verbale; Notele telefonice; Programe proprii;…
Hotărârile Consiliului Local al orașului Călimănești; Dispoziţiile Primarului orașului Călimănești cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate) ; Bugetul Local; Programele şi stategiile orașului Călimănești; Bilanţul contabil ; Organigrama Primăriei orașului Călimănești; Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei oraș Călimănești ; Lista Consilieri Locali; Comisiile de specialitate ale Consiliului Local; Declaraţii…
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  În vigoare de la 22 decembrie 2001 Consolidarea din data de 28 februarie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2002; L…