Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

Compartimentul U.L.M.S.P. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 831 /2022, informează publicul cu privire la proiectele de hotărâre privind:

 • aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în colectarea separată, transport separat, transfer al deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, sortare în staţiile de sortare Râureni şi Brezoi, compostare în Staţia de compost Râureni şi operare a centrelor de aport voluntar (CAV);
 • aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în sortare în Staţia de sortare Roeşti, tratare mecano-biologică şi operarea depozitului Roeşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre se pot depune în scris, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, de pe strada Calea lui Traian, nr. 380, judeţul Vâlcea - Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 10 zile Iucratoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 21.06.2024, orele 16:00. Proiectul de hotărâre şi documentaţia referitoare la acest proiect pot fi
consultate Ia sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, (Compartimentul U.L.M.S.P.) sau pe site-ul instituţiei www.primaria-calimanesti.ro

 • Atașamente:
  • Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a Seviciului de salubrizare Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a Seviciului de salubrizare constând din colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare; operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice; transferul deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea statiilor de transfer, sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Râureni, Roești și tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Râureni 666c08a3179e0_Strategia_de_contracante_colectare
  • Studiu de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității decolectare,transfer a deșeurilor municipale Studiu de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității decolectare,transfer a deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea statiilor de transfer Brezoi, Galicea, Fârțătești, Bălcești si Drăgășani,de operare a CAV-urilor,inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase de la Roești și Fețeni, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare de la Brezoi, Râureni, Roești și al biodeșeurilor la instalația de compostare de la Râureni sau la stația de tratare mecanobiologică de la Roești, respectiv a activității de operare a Centrului de Management Integrat a Deșeurilor de la Roești (CMID Roești) 666c08a4c43ff_SO_Valcea_17.05.2024.docx
  • Proiect de HCL, Referat de Aprobare, Raport de Specialitate 666c08a5ed8cc_proiect_salubrizare_CAV
  • INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI în cadrul procedurii de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare 666c08a67eb0f_Instructiuni_pentru_Ofertanti
  • MODELE DE FORMULARE 666c08a71914d_Formulare_colectare
  • Contract de delegare a gestiunii activităților de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare Contract de delegare a gestiunii activităților de
   colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare; operare a centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;
   transfer al deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea statiilor de transfer,
   sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Râureni, Roești și
   tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Râureni
   666c08a7cc419_Contract_colectare_31.05.2024
  • CAIET DE SARCINI Delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în
   colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare;
   operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;
   transferul deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea statiilor de transfer,
   sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Râureni, Roești și
   tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Râureni
   aprilie
   666c08a85fd14_Caiet_de_sarcini_colectare_31.05.2024

Articole importante din această categorie