Autentificare

Anunțuri concursuri și examene de angajare ale primăriei orașului Călimănești

Compartimentul U.L.M.S.P. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aprobate prin Hotărârea de Guvern m-. 831 /2022, informează publicul cu privire la proiectele de hotărâre privind:

aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în colectarea separată, transport separat, transfer al deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, sortare în staţiile de sortare Râu reni şi Brezoi, compostare în Staţia de compost Râureni şi operare a centrelor de aport voluntar (CAV);

aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în sortare în Staţia de sortare Roeşti, tratare mecano-biologică şi operarea depozitului Roeşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre se pot depune în scris, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, de pe strada Calea lui Traian, nr. 380, judeţul Vâlcea - Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 10 zile Iucratoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 21.06.2024, orele 16:00.

Proiectul de hotărâre şi documentaţia referitoare la acest proiect pot fi consultate Ia sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, (Compartimentul U.L.M.S.P.) sau pe site-ul instituţiei www.primaria-calimanesti.ro

 • Atașamente:
  • Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a Seviciului de Salubrizare Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a Seviciului de salubrizare constând din sortare în stația de sortare Roești, tratare mecano – biologică și operarea depozit Roești. 666c0e713caac_Strategia_de_contractare_CMID
  • PROPUNERE DE CLAUZE CONTRACTUALE Pentru Delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în sortare în stația de sortare Roești, tratare mecano – biologică și operarea depozit Roești. 666c0e726e46f_Propunere_clauze_contractuale_CMID
  • Proiect de HCL, Referat de Aprobare și Raport de Specialitate Privind aprobarea modalităţii de organizare, funcţionare şi realizare a Serviciului de salubrizare constând în sortare în staţia de sortare Roeşti, tratare mecanobiologică în staţia Roeşti şi operarea depozitului Roeşti, precum şi a documentaţiei necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în sortare în staţia de sortare Roeşti, tratare mecano-biologică şi operarea depozitului Roeşti 666c0e7337ce8_proiect_salubrizare_
  • INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI în cadrul procedurii de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în
   sortare în stația de sortare Roești, tratare mecano – biologică și operarea depozit Roești
   666c0e73db863_Instructiuni_pentru_Ofertanti_CMID
  • MODELE DE FORMULARE 666c0e7498cb4_Formulare_CMID
  • CAIET DE SARCINI CAIET DE SARCINI Delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în sortare în stația de sortare Roești, tratare mecano – biologică și operarea depozit Roești 666c0e7504b03_Caiet_de_sarcini_CMID

Articole importante din această categorie