Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect ”reparații locuri de parcare și trotuare str. Pieței, oraș Călimănești”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. AS TRANS S.R.L. cu o valoare ofertată de 520.080,60 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de elaborare studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Castru Roman Arutela și amenajare spații multifuncționale. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. EARTH TERRA S.R.L. cu o valoare ofertată de 7.500,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii actualizare a Documentațiilor de Avizare a Lucrarilor de Intervenție, în cadrul investiției „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Călimănești, județul Vâlcea”- Bloc1 TV, Bloc3TV, Bloc3 CLT”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CARMEN DRĂGUȚESCU S.R.L. cu o valoare ofertată de 48.500,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de elaborare studiu geotehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Castru Roman Arutela și amenajare spații multifuncționale”. Serviciile solicitate constau în: Realizarea studiului geotehnic pentru „REABILITARE CASTRU ROMAN ARUTELA SI AMENAJARE SPATII MULTIFUNCTIONALE” cu analiza și verificare Af; Realizare foraje aferente proiectului. În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 24.08.2022, ora 12:00. Termen de depunere: 24.08.2022, ora 12:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe…
Primăria orașului Călimănești lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de actualizare a Documentațiilor de Avizare a Lucrarilor de Intervenție, în cadrul investiției „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Călimănești, județul Vâlcea”- Bloc1 TV, Bloc3TV, Bloc3 CLT”. Obiectivele propuse investiției sunt următoarele: - Bloc 1 str. Tudor Vladimirescu nr.1, amplasament: oraș Călimănești str. Tudor Vladimirescu nr.1, județul Vâlcea; - Bloc 3 str. Tudor Vladimirescu nr.3, amplasament: oraș Călimănești str. Tudor Vladimirescu nr.3, județul Vâlcea; - Bloc 3 str. Calea lui Traian nr.465, amplasament: oraș Călimănești str. Calea lui Traian nr.465, județul Vâlcea; Oferta financiară detaliată, oferta tehnică şi orice alte documente aparţinând achiziţiei, vor fi depuse direct la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data 23.08.2022, ora 13:00 Oferta va conține prețul fără TVA. Termen de depunere: 23.08.2022, ora 13:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire…
Denumire contract: Reparații locuri de parcare și trotuare str. Pieței, oraș Călimănești. Valoare estimata: 534.939,76 lei fără TVA Tipul de contract: Contract de lucrări Tip anunț: Achiziții directe online Termenul limită de primire a ofertelor: 24.08.2022, ora 13:00 În cazul în care sunteți interesați, vă rugam să încărcați în SEAP oferta dumneavoastră de preț pentru efectuarea lucrărilor mai sus menționate. Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam ca la denumirea reperului să folosiți titulatura ”Reparații locuri de parcare și trotuare str. Pieței, oraș Călimănești” Oferta financiara detaliata, oferta tehnică şi orice alte documente aparţinând achiziţiei, inclusiv termenul de execuție al lucrărilor, vor fi depuse direct la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data 24.08.2022, ora 13:00 Descriere contract: Informaţii generale privind investiţia a) Amplasamentul investiţiei:A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA b) Detalierea situaţiei existente: reabilitare…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect Servicii de elaborare Strategie Smart City și transformarea digitală a orașului Călimănești, județ Vâlcea. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. UNICSERV S.R.L. cu o valoare ofertată de 20.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării Serviciilor de elaborare Strategie Smart City și transformarea digitală a orașului Călimănești, județ Vâlcea. Servicii solicitate constau în realizarea următoarelor activități: contextul național și internațional al digitalizării administrației publice locale; analiza fluxurilor informaționale - fundamentul digitalizării proceselor derulate în cadrul Primăriei Călimănești; analiza resurselor existente și stabilirea obiectivelor de urmat pentru asigurarea succesului digitalizării; obiectivele strategiei de digitalizare; digitalizarea proceselor din cadrul primăriei; monitorizarea și evaluarea strategiei de digitalizare a primăriei. În cazul în care sunteti interesaţi vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 16.08.2022, ora 13:00. Oferta va coține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor. Termen de depunere: 16.08.2022, ora 13:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de elaborare a documentaţiilor penrtu obţinerea CU şi avizelor/acordurilor/autorizaţiilor conform CU pentru obiectivul de investiţii „Construirea de insule ecologice digitalizate în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este RIONVIL S.R.L. cu o valoare ofertată de 5000,00 lei fără TVA.

Pagina 1 din 30