Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanță pentru accesarea de fonduri în cadrul Măsurii 1 - Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE PROTECȚIA MEDIULUI ÎN ZONA PESCĂREASCĂ CĂLIMĂNEȘTI”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA SRL cu o valoare ofertată de 25.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect lucrări de reabilitare a intersecțiilor DJ 703G cu străzile Gării și Nicolae Bălcescu în zona Monumentului Jiblea Veche, oraș Călimănești. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CIVIL SPEED S.R.L. cu o valoare ofertată de 84.033,60 lei fără TVA.
Denumire contract: Execuţie lucrări de reabilitare a intersecțiilor DJ 703G cu străzile Gării și Nicolae Bălcescu în zona Monumentului Jiblea Veche, oraș Călimănești. Valoare estimata: 84.033,60 lei fără TVA Tipul de contract: Contract de lucrări Tip anunț: Achiziții directe Termenul limită de primire a ofertelor: 23.06.2022, ora 16:00 Descriere contract: Informaţii generale privind investiţia a) Amplasamentul investiţiei:U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA b) Detalierea situaţiei existente: reabilitare a intersecțiilor DJ 703G cu străzile Gării și Nicolae Bălcescu în zona Monumentului Jiblea Veche, oraș Călimănești c) Descrierea succintă a lucrărilor ce urmează a fi efectuate sunt conforme cu listele de cantități atașate. Obiectul contractului Autoritatea contractantă, U.A.T.ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI doreşte să atribuie un contract de lucrări de execuţie lucrări de reabilitare a intersecțiilor DJ 703G cu străzile Gării și Nicolae Bălcescu în zona Monumentului Jiblea Veche, oraș Călimănești Cod CPV 45233000-9 Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbracare a autostrăzilor şi a…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de consultanță pentru accesarea de fonduri în cadrul Măsurii 1 - Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - „ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE PROTECȚIA MEDIULUI ÎN ZONA PESCĂREASCĂ CĂLIMĂNEȘTI” Serviciile solicitate constau în: Elaborarea Cererii de finanţare conform Ghidului solicitantului; Elaborarea Memoriului justificativ conform Ghidului solicitantului; Completarea altor documente anexate Cererii de Finanţare; Sprijin în analiza prețurilor de piață a bunurilor achiziționate prin proiect şi în obținerea ofertelor de preț de la furnizori; Pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii; Depunerea on-line a proiectului; Asistență pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de finanţare; Completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate suplimentar; Asistență în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de Finanţare. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier aferente lucrărilor pentru obiectivul „Rețea de apă și canalizare/branșamente, pe strada Brazilor și strada Taberei , în orașul Călimănești, județul Vâlcea”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. RAMIL PROIECT S.R.L. cu o valoare ofertată de 500,00 lei, fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de întocmire documentaţii cadastrale pentru realizare Cadastru sistematic pentru imobile aparţinând oraşului Călimăneşti. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este TOPO LIVE ENGINEERING SRL cu o valoare ofertată de 25.704,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achiziționării serviciilor de dirigenţie de şantier aferente lucrărilor pentru obiectivul „Rețea de apă și canalizare/branșamente, pe strada Brazilor și strada Taberei , în orașul Călimănești, județul Vâlcea” Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va cuprinde, pe lângă oferta financiară și autorizația M.D.R.T. pentru diriginte de șantier. Oferta va fi depusă prin e-mail, fax sau direct la sediul instituției. Totodată, vă rugăm să faceți precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termenul de depunere:07.06.2022, ora 12:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Pentru informaţii suplimentare va rugam sa…
Primăria orașului Călimănești lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de întocmire documentaţii cadastrale pentru realizare Cadastru sistematic pentru imobile aparţinând oraşului Călimăneşti”. Serviciile se solicită pentru un număr de aproximativ 180 imobile situate în extravilan, oraș Călimănești. În cazul în care sunteți interesați, vă rugam să încărcați în SEAP oferta dumneavoastră de preț pentru efectuarea serviciilor mai sus menționate. Oferta financiara detaliata, oferta tehnică şi orice alte documente aparţinând achiziţiei, vor fi depuse direct la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data 02.06.2022, ora 14:00 Oferta va contine prețul fără TVA. Termen de depunere: 02.06.2022, ora 14:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de proiectare Rețea de Apă și Canalizare-Branșamente pe str. Brazilor și str. Taberei, în orașul Călimănești, județul Vâlcea. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este APAVIL S.A. cu o valoare ofertată de 11.553.00 lei fără TVA.

Pagina 1 din 27