Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, scenariu de securitate la incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870” – OBIECT 1 – CENTRU CULTURAL ȘI RECREATIV JIBLEA NOUĂ. Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt: pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice) este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 4.000,00 lei, fără TVA pentru cerinţa A1 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 2.100,00 lei, fără TVA, pentru cerinţele B1, C, D, E, F și scenariu de securitate la incendiu este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 6.500,00 lei, fără TVA, pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect bunuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit – LOT 2 - MOBILIER în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114614 „SISTEM Călimanesti - Servicii Integrate de Sănătate, Trăi, Educație și Muncă în Călimăneşti”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MOBLINE SRL cu o valoare ofertată de 10.081,50 lei, fără TVA
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, scenariu de securitate la incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870” – OBIECT 1 – CENTRU CULTURAL ȘI RECREATIV JIBLEA NOUĂ Serviciile necesare constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, scenariu de securitate la incendiu pentru investiția mai sus menționată Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate. Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei. Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termen de depunere: 24.09.2021, ora 16:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de bunuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit – LOT 2 - MOBILIER în cadrul proiectului POCU/138/4/1/114614 „SISTEM Călimanesti - Servicii Integrate de Sănătate, Trăi, Educație și Muncă în Călimăneşti”. Produsele solicitate vor respecta cerințele Caietului de sarcini anexat prezentului Anunt. În cazul în care sunteți interesați vă rugam să depuneţi oferta dumneavoastra de preț împreună cu Formularele anexate și Modelul de contract însușit la registratura instituţiei (Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, judeţ Vâlcea), pe mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau pe fax (0250750082). Oferta va fi exprimată în lei fără TVA. Vă rugăm totodată să faceţi menţiunea daca firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termen de depunere: 16.09.2021. ora 15:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (pentru intreaga cantitate inclusiv transport la sediul beneficiarului) Informaţii suplimentare: Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect lucrări de reparații a instalațiilor electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii la Grădinița cu program normal cu 3 grupe - Călimănești. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. ELSERV S.R.L. cu o valoare ofertată de 12.402,09 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect lucrări de reparații a instalațiilor electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii la Grădinița cu program normal cu 3 grupe - Călimănești Lucrările de reparaţii solicitate constau în: - refacerea instalațiilor electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii, pentru continuarea lucrului și pentru intervenții; - înlocuirea și montarea paratrăsnetului de tip PDA și remedierea uneia dintre coborârile spre priza de împământare; - înlocuirea și montarea celor două corpuri de iluminat de siguranță cu autonomie o oră, în afara construcției, deasupra ușilor de evacuare. La realizarea lucrărilor vor fi respectate prevederile legislației în vigoare (Legea nr.10/1995, Legea nr. 50/1991 etc) În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea lucrărilor mai sus mentionate, până la data de 06.09.2021,…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect lucrări de reparații parte carosabilă pe str. Câmpului și rigolă str. Păcii. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. CAZICOM S.R.L. cu o valoare ofertată de 368.417,17 lei fără TVA.
Denumire contract: Lucrări de reparații parte carosabilă pe str. Câmpului și rigolă str. Păcii. Valoare estimata: 368.417,17 lei fără TVA Tipul de contract: Contract de lucrări Tip anunț: Achiziții directe Termenul limită de primire a ofertelor: 23.08.2021, ora 16:00 Descriere contract: 1. Informaţii generale privind investiţia a) Amplasamentul investiţiei:U.A.T. ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA b) Detalierea situaţiei existente: partea carosabila a străzii Campului din localitatea Jiblea Noua, are o lungime de aproximativ 540 m şi o suprafaţă aproximativă de 2700 mp Refacerea in totalitate a rigolei pe o lungime de aproximativ 162 m c) Descrierea succintă a lucrărilor ce urmează a fi efectuate: lucrari de reparatii parte carosabila, pe toată suprafata strazii Campului reprofilare parte carosabila, frezare sistem rutier existent, asternere agregate cilindrate cu functia de rezidenta filtranta, asternerea unui strat de piatra sparta cilindrata de 15 cm, asternerea unui strat de mixtura asfaltica baza de 5 cm, asternerea unui strat…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, scenariu de securitate la incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870” – OBIECT 2 – ŞCOALA CU CLASELE I-IV JIBLEA NOUĂ. Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt: pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice) este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 4.000,00 lei, fără TVA pentru cerinţa A1 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 1.500,00 lei, fără TVA, pentru cerinţele B1, C, D, E, F și scenariu de securitate la incendiu este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 9.500,00 lei, fără TVA, 4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată…

Pagina 1 din 17