Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de audit pentru proiectul: „Îmbunătățirea serviciilor de protecția mediului în zona pescărească Călimănești”, cod SMIS 156042. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MCP EXPERT SRL cu o valoare ofertată de 5.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect materialele consumabile (toner, unități imagine, unități developare etc.) pentru multifuncționale, imprimante, copiatoare și faxuri aflate în dotarea Compartimentelor UAT oraș Călimănești. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC DIASOFT SRL cu o valoare ofertată de 40.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de caterimg pentru acordarea suportului alimentar sub formă de masă caldă, în regim de catering pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Jiblea Veche în cadrul Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”cel mai bun raport calitate-preț” pentru achiziția mai sus menționată este SC CORILUC SRL, având un punctaj de 90 de puncte şi o oferta financiară de 13,24 lei fără TVA/meniu, respectiv o valoare maximă de 230.958,56 lei fără TVA, preţ ce include toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de audit pentru proiectul: „Îmbunătățirea serviciilor de protecția mediului în zona pescărească Călimănești”, cod SMIS 156042, Serviciile necesare constau în auditarea a unui număr de aproximativ 3 cereri de rambursare/plată (din care una finală) conform graficului de rambursare aprobat la acestă dată. Având în vedere că pe parcursul derulării proiectului, numărul cererilor de rambursare/plată se pot modifica față de estimarea inițială, facem precizarea că valoarea contractului va rămâne fermă indiferent de numărul solicitărilor serviciilor de audit. Menționăm faptul că achiziția referă la un proiectul finanțat în cadrul Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale pentru MĂSURA 1 – Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural În cazul în care sunteţi interesaţi, vă rugăm să depuneţi la registratura instituției, prin fax: 0250 750…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării materialele consumabile (toner, unități imagine, unități developare etc.) pentru multifuncționale, imprimante, copiatoare și faxuri aflate în dotarea Compartimentelor UAT oraș Călimănești Materialele solicitate sunt detaliate în Anexa ataşată prezentului anunt În cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 31.01.2023, ora 12:00. Oferta va conține prețul fără TVA. Termen de depunere: 31.01.2023, ora 12:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro. Pentru informaţii suplimentare vă…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării suportului alimentar sub formă de masă caldă, în regim de catering pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Jiblea Veche în cadrul Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat Servicii solicitate sunt detaliate în Caietul de sarcini ataşat prezentului anunt În cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 26.01.2023, ora 15:00. Oferta va conține prețul fără TVA. Termen de depunere: 26.01.2023, ora 15:00 Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret Modelele de formulare și clauzele contractuale sunt atașate prezentului Anunț Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este Mihăescu Toma Persoană Fizică Autorizată cu o valoare ofertată de 110,00 lei fără TVA/oră, (o medie de 60 de ore/ lună repartizate inegal, în funcție de necesitățile benefeciarului, fără a depăși limita cantitativă de 720 ore/an 2023, valoare totală 79.200 lei fără TVA).
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanţă specifică administrației publice locale. Servicii solicitate constau în oferirea de consultanță privind: domeniul relaţiilor publice şi al comunicării; domeniul relaţiilor publice de colaborare între autorităţile publice locale/furnizorii de servicii şi cetăţeni, domeniul public şi privat ale oraşului domeniul îmbunatăţirii relaţiei intre administraţia locală şi cetăţeni, eficientizarea activităţii primăriei; domeniul relaţiei între autorităţile locale şi societăţile comerciale/asociaţiile al căror acţionar/asociat este oraşul În cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 19.01.2023, ora 13:00. Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor. Termen de depunere: 19.01.2023, ora 13:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea…
Primăria orașului Călimănești anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de reparaţie şi întreţinere calculatoare, imprimante, copiatoare şi faxuri aflate în dotarea Compartimentelor aferente UAT oraş Călimăneşti. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC EVOSERV COMPUTERS SRL, cu o valoare ofertată de 37.380,00 lei fără TVA.

Pagina 1 din 34