Pagina oficială a Orașului Călimănești

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local Călimănești în data de 30.05.2023, ora 16

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local Călimănești în data de 30.05.2023, ora 16

Scris de: Diaconu Ion Razvan | Publicat: Mai-25-2023 | În Categoria: Convocări

                     În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 301/24.05.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ord...

                     În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 301/24.05.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ord...

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2022

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2022

Scris de: Florinel Constantinescu | Publicat: Aprilie-05-2023 | În Categoria: Rapoarte de Activitate

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și cu...

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și cu...

Proiectul bugetului local al oraşului Călimăneşti pentru anul 2023

Proiectul bugetului local al oraşului Călimăneşti pentru anul 2023

Scris de: Administrator | Publicat: Ianuarie-03-2023 | În Categoria: Buget

În confornitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate...

În confornitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate...

Proiect de Hotărâre de Consiliu local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi al altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023

În conformitate cu legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următ...

În conformitate cu legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următ...

S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul REABILITARE CASTRU ROMAN ARUTELA ȘI AMENAJAREA DE SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE

Primarul orașului Călimănești, dr. Florinel Constantinescu, a semnat miercuri, 19 octombrie 2022, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, contractul de ...

Primarul orașului Călimănești, dr. Florinel Constantinescu, a semnat miercuri, 19 octombrie 2022, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, contractul de ...

DEZBATERE PUBLICĂ - P.U.G. CĂLIMĂNEŞTI

Vă invităm să participaţi la prezentarea proiectului-Plan Urbanistic General al oraşului Călimănești. Expunerea şi dezbaterea vor avea loc în ziua de luni, 26 septem...

Vă invităm să participaţi la prezentarea proiectului-Plan Urbanistic General al oraşului Călimănești. Expunerea şi dezbaterea vor avea loc în ziua de luni, 26 septem...

Noutăți Importante

Plateste Online

Vremea

 

Serviciul Arhitect Sef


Compartiment Resurse Umane


Compartiment Achizitii


Compartiment Juridic


Directii si Servicii


Directia Economica

Activitatea Primariei

Convocări Consiliul Local

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local Călimănești în data de 30.05.2023, ora 16

                     În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 301/24.05.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 30.05.2023, orele 16, care se va desfășura în Sala d...

Convocarea Consiliului Local al orașului Călimănești în ședință extraordinară în data de 11.05.2023, ora 16

  CONVOCATOR                   În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 289/09.05.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 11.05.2023, orele 16, care se va de...

Convocarea Consiliului Local al orașului Călimănești în ședință extraordinară de îndată în data de 21.04.2023, ora 16

CONVOCATOR                   În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 179/21.04.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară de îndată, în data de 21.04.2023, orele 16,00 care...

Convocarea Consiliului Local al orașului Călimănești în ședință ordinară în data de 27.04.2023, ora 16

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 178/21.04.2023, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 27.04.2023, orele 16, care se va desfășura în Sala de Ședințe a Consiliul...

Anunțuri Publice

ANUNŢ RELUARE LICITAŢIE PUBLICĂ

ANUNŢ RELUARE LICITAŢIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orașul Călimănești, str. Calea lui Traian ...