Autentificare

Bine ați venit!
Orașul Călimănești, Județul Vâlcea
"...a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire...la locul numit Călimănești pe Olt, care a fost mai înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă pe care cu dragoste și multă osârdie, după voia domniei mele, l-a închinat mai înainte zisei mănăstiri"
20 mai 1388
Vânzări Terenuri
Licitații Vânzari
Joi, Iunie 20, 2024 , Gabriela Bercea
Joi, Iunie 20, 2024 , Gabriela Bercea
Miercuri, Mai 22, 2024 , Gabriela Bercea
Situații Financiare
Luni, Iulie 08, 2024 , Aura Nicolaescu
Miercuri, Mai 15, 2024 , Daniela Ciutu
Transparență Decizională
Miercuri, Iunie 12, 2024 , Stanculescu Georgiana
Compartimentul U.L.M.S.P. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13)...
Miercuri, Iunie 12, 2024 , Stanculescu Georgiana
Compartimentul U.L.M.S.P. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13)...
Luni, Martie 11, 2024 , Administrator
În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă...
Proiecte de Dispoziții

Tururi Virtuale

Vizitați virtual obiective turistice din orașul Călimănești
Vineri, Iulie 05, 2024 , Diaconu Ion Razvan
Vineri, Iulie 05, 2024 , Diaconu Ion Razvan
Vineri, Iulie 05, 2024 , Diaconu Ion Razvan
Vineri, Iulie 05, 2024 , Diaconu Ion Razvan
Vineri, Iulie 05, 2024 , Diaconu Ion Razvan
Vineri, Iulie 05, 2024 , Andreea Mitră
Miercuri, Iunie 12, 2024 , Stanculescu Georgiana
Pentru aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.)- „Reabilitare Castru Roman Arutela şi amenajare spaţii multifuncţionale", amplasament- oraş Călimăneşti, strada Intrarea Turnu, nr. 2A, 2B, judeţul Vâlcea, Beneficiar: U.A.T. Oraş Călimăneşti. Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Călimăneşti, în conformitate cu prevede1ile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 831/2022, cu modificările şi completările ulterioare informează publicul cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) „Reabilitare Castru Roman Arutela şi amenajare spaţii multifuncţionale", amplasament- oraş Călimăneşti, strada Intrarea Turnu, nr. 2A, 2B, judeţul Vâlcea, Beneficiar: U.A.T. Oraş Călimăneşti Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre se pot depune în scris, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, de pe strada Calea lui Traian, nr. 380, judeţul Vâlcea - Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail calimanesti@vl.e-adm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 21.06.2024, orele 16:00. Proiectul de hotărâre şi documentaţia referitoare la acest proiect pot fi consultate la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, camera 3 (Compartimentul Urbanism) sau pe siteul instituţiei www.primaria-calimanesti.ro - secţiunea Serviciul Arhitect Şef.
Diaconu Ion Razvan

Convocare ședință ordinară a Consiliului Local Călimănești în data de 27.06.2024