Autentificare

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică

Organizarea și publicarea Monitorului Oficial al unității administrativ-teritoriale Orașul Călimănești, în format electronic conform Anexei 1 a OUG 57 din 2019.
Organizarea și publicarea Monitoarelor Oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic conform Anexei 1 a OUG 57 din 2019.