Regulamente ale Orașului Călimănești

Regulamente ale Orașului Călimănești

Regulamentele privind procedurile administrative.CAPITOLUL  I DEFINIȚII  ȘI  CLASIFICARE Art. 1. Sunt denumite PERMISE DE LIBERĂ TRECERE înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Orașului Călimănești, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc.…

Pagina 1 din 3