Regulamente ale Orașului Călimănești

Regulamente ale Orașului Călimănești

Regulamentele privind procedurile administrative.CAPITOLUL  I DEFINIȚII  ȘI  CLASIFICARE Art. 1. Sunt denumite PERMISE DE LIBERĂ TRECERE înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Orașului Călimănești, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc.…
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 15664 din 15.10.2019, Asocierea S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. - S.C. AGRAFICS COMMUNICATION SRL a înaintat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a…

Pagina 1 din 3