Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

        Nr.3590 din 29.02.2024

 

 

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

 

 

 

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect ,,Servicii de consultanță pentru scrierea si depunerea unei cereri de finantare aferente investitiei:  Îmbunătațirea mediului urban în orașul Călimănești  prin investitii în  spațiile destinate utilizării  publice, judetul Vâlcea, în cadrul apelului de proiecte PR SV/Orase/1/7/5.1/2023”.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC CONSULTANȚĂ, PLANIFICARE, PROIECTE SRL cu o valoare ofertată de 59.000 lei fără TVA, la care adaugă TVA in valoare de 11.210 , pretul total cu TVA fiind 70.210 lei.