Autentificare

Compartiment Achiziții Publice

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției avand ca obiect servicii de editare text pentru comunicare publică

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” este  SC DAN TUDOR SRL cu o valoare ofertată de 1.260,50 lei fără TVA/lună.