Autentificare

Licitații Publice

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI, CALEA LUI TRAIAN NR. 380, CĂLIMĂNEȘTI, judeţul VÂLCEA, CIF 2541630, telefon 0250750080, fax 0250750082, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil-construcție “Punct Loterie”, spațiu comercial în clădire independentă, cu arie construită de 25,32 mp și aria utilă de 20,55, situat în orașul Călimănești, Calea lui Traian nr. 738, județul Vâlcea, ce aparține domeniului privat al Orașului Călimănești, în baza art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și în conformitate cu HCL nr. 93/31.08.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, contra cost de la Direcţia Economică a Orașului Călimănești.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia Economică – Compartiment Administrare Domeniu Public și Privat – Bercea Gabriela tel. 0250751063.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se achită în numerar la casierie sau prin virament în contul RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm. Vâlcea, CIF 2541630.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 25/09/2023, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02/10/2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 05/10/2023, ora 13.00, la sediul Orașului Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax: 0250/732207, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08/09/2023