Autentificare

Anunțuri concursuri și examene de angajare ale primăriei orașului Călimănești

Activitatea Orașului Călimănești a vizat, în anul 2023, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public.

A fost adoptată și transmisă Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională, în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

Pentru buna realizare a analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a fost emisă Dispoziția Primarului orașului Călimănești nr. 160 din 05.04.2022 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională, în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și de constituire a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei la nivelul Primăriei orașului Călimănești, precum și Dispoziția Primarului orașului Călimănești nr. 274 din 14.07.2022 privind aprobarea Planului de integritate al U.A.T. Oraș Călimănești pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

A fost întocmit și transmis Raportul nr. 5487 din 23.03.2023 privind progresele și stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul orașului Călimănești pentru anul 2022 și Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare Anexa nr. 3 Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025 la nivelul U.A.T. Oraș Călimănești pentru anul 2022.

Au fost publicate pe site-ul instituției Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională, în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 a Primarului Orașului Călimănești, Dispoziția Primarului orașului Călimănești nr. 160 din 05.04.2022 privind aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională, în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și de constituire a grupului de lucru pentru implementarea Strategiei la nivelul Primăriei orașului Călimănești, precum și Dispoziția Primarului orașului Călimănești nr. 274 din 14.07.2022 privind aprobarea Planului de integritate al U.A.T. Oraș Călimănești pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, Raportul nr. 5487 din 23.03.2023 privind progresele și stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul orașului Călimănești în anul 2022 și Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare în anul 2022 – Anexa nr. 3 la SNA.

A fost adus la cunoștința funcționarilor publici și a personalului contractual, prin intermediul persoanelor de conducere ale structurilor din cadrul instituției, Planul de Integritate al U.A.T. Oraș Călimănești, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.

În ceea ce privește stadiul realizării planului de integritate al Orașului Călimănești pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în cazul măsurilor cu termen 2023, acestea au fost realizate, iar în cazul măsurilor cu caracter permanent, cu termen în 2025, cu termen anual și la 2 ani sunt evaluate anual după caz.

La nivelul instituției este adoptat si se află in vigoare codul de etica și procedura internă privind consilierea etică, respectiv desemnarea consilierului de etică, procedura internă privind conflictele de interese/incompatibilități, procedura internă privind completarea și transmiterea declarațiilor de avere si de interese, procedura internă privind avertizarea în interes public, procedura internă privind Interdicții post angajare Pantouflage, procedura interna privind funcțiile sensibile.

Au fost întocmite și publicate pe site-ul instituției Raportul anual de implementare a Legii nr. 544/2001 și Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată.
La nivelul U.A.T. Oraș Călimănești, nu s-au înregistrat situații de conflicte de interese și incompatibilități în rândul demnitarilor, funcționarilor publici și angajaților contractuali, aceștia considerând interesul public mai presus de orice interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, reprezentanții Primăriei Orașului Călimănești asigurând, pe parcursul întregului an 2023, accesul neîngrădit la informațiile de interes public și la transparența procesului decizional.